top of page

Robotik ve Kodlama

Price

Atölye Tarihi

Duration

28 Haziran-1 Temmuz (4 gün)

Atölye İçeriği

Kodlama Atölyesi: “Geleceğin Dili” olarak ifade edilen ve birçok eğitim kurumunun müfredatlarına seçmeli ders olarak girmeye başlayan “Kodlama” bizlerin en öncelikli atölyelerinden biridir. Kodlama Atölyemizde; öğrencilerimiz yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme, kurallara uyma, problem çözme, analitik ve uzamsal düşünme becerileri kazanacak. Yaş gruplarına özel olarak hazırladığımız atölye içeriğimizle, öğrencilerimiz tüketen değil, üreten bireyler olma yolunda “Kodlamayı” öğrenecekler.

Robotik Atölyesi: Hızlı gelişen teknoloji en doğru şekilde okumak ve yakalamak için öğrencilerimizin, kendi robotlarını tasarlayıp, programlayarak, robotik dünyaya ilk adımlarını atmalarını önemsiyoruz. Robotik Atölyemizde öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmalarını amaçlıyoruz. Atölyemizde, öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar. Robotik etkinliklerle öğrencilere; Varsayım kurabilme

Özgün, yaratıcı düşünebilme

Yeni olasılıklar hayal edebilme

Sebep sonuç bağlantısı kurabilme

Sistematik gözlem ve ölçüm yapabilme

Bilimsel olarak incelenmeye uygun sorular sorabilme

Belirli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretebilme

Gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayanarak farklı fikirleri deneyebilme

Şemalar, çizimler, tablolar ve grafikler kullanarak verileri sunabilmek


Hedef Grup: Ortaokul

Atölye Lideri

Abdulkerim Dağ

ARGE Proje Koordinatörü

Abdulkerim Dağ
bottom of page