top of page

Gençler için Felsefe

STEM Merkezi

27 Haz 2022

Gençler için Felsefe atölyesi

Ezberci eğitim sistemi nedeniyle körelen doğru düşünme ve sorgulama becerilerinin canlandırılması. Felsefe eğitiminin temelinde yer alan dört düşünme becerisinin inşa edilip, geliştirilmesi; eleştirel, yaratıcı, özenli, iş birlikçi düşünme. -Düşünce tarihi ve filozoflarla, temel felsefi kavram ve akımlarla tanışma. -Safsata ile mantık doğrusu arasındaki farkları kavrama. -Gerekçeli, temellendirilmiş düşünce modelleriyle karşılaşma. -Sokratik diyalog yöntemiyle, soruşturan topluluk içinde gençler, bir filozofun düşüncelerinden yola çıkarak hazırlanan bir uyaranı soruşturup filozof ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi oldular.

bottom of page