top of page

Gençler için Felsefe

Price

Atölye Tarihi

Duration

27 Haziran/ 4 Temmuz (2 gün)

Atölye İçeriği

Ezberci eğitim sistemi nedeniyle körelen doğru düşünme ve sorgulama becerilerinin canlandırılması. Felsefe eğitiminin temelinde yer alan dört düşünme becerisinin inşa edilip, geliştirilmesi; eleştirel, yaratıcı, özenli, iş birlikçi düşünme. -Düşünce tarihi ve filozoflarla, temel felsefi kavram ve akımlarla tanışma. -Safsata ile mantık doğrusu arasındaki farkları kavrama. -Gerekçeli, temellendirilmiş düşünce modelleriyle karşılaşma. -Sokratik diyalog yöntemiyle, soruşturan topluluk içinde gençler, bir filozofun düşüncelerinden yola çıkarak hazırlanan bir uyaranı soruşturup filozof ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Grup: Lise Öğrencileri

Atölye Lideri

Esra Nazlı

ARGE Proje Koordinatörü

Esra Nazlı
bottom of page